24.11.2020 – Υπουργική Απόφαση – Ένταξη 5 φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

24-11-2020 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/75387 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (731 KB)