24/01/2017 – Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης ισχύος για τα φαρμακεία

24-01-2017 – Αριθμ. Πρωτ: Γ5(α)οικ. 5504: Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

“Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης ισχύος για τα φαρμακεία της με αριθμ. Πρωτ. Γ5(α) οικ.95978/19-12-2016 ΥΑ”

Δείτε αρχείο pdf (239 ΚΒ)