241/Α/23.12.2016 – Χωρικός Σχεδιασμός και άλλες διατάξεις (νοσοκομειακό clawback)

Νομοθετικό Κείμενο:  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4447
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 241/Α/23.12.2016

“Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις”

id: 461

Κατεβάστε εδώ το αρχείο