2476/Β/10.06.2021 – NEA ΚΥΑ (Έκτακτα μέτρα για COVID 19 από 14.06.2021 μέχρι 21.06.2021)

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2476/Β/10.06.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00

id: 660Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο