248/Α/13.12.2020 – Νέος Νόμος 4761/2020 – άρθρο 72 παρ. 6

Νομοθετικό Κείμενο: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4761
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 248/Α/13.12.2020

Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις

id: 617

Κατεβάστε εδώ το αρχείο