25-02-2020 – Κοινοποίηση της Συλλογικής Σύμβασης για τη διάθεση ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία

25-02-2020 – Εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ με θέμα:

“Κοινοποίηση Συλλογικής Σύμβασης για τη διάθεση ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία”

Τεχνικές προδιαγραφές (620 KB)