25.02.2021 – Υπουργική Απόφαση – Ένταξη 14 γενοσήμων στη θετική λίστα

25-02-2021 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α) οικ.12187 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (700 KB)