25.05.2020 – Αναθεώρηση Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων του άρθρου 251 του ν. 4512/2018

25-05-2020 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α) 32342 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Αναθεώρηση Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων του άρθρου 251 του ν. 4512/2018»

Δείτε το αρχείο (433 KB)

Δείτε τη θετική λίστα (1,96ΜΒ)

Δείτε τη λίστα Ν. 3816 (534 ΚΒ)