25-05-2020 – Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας για επικαιροποίηση συστάσεων εμβολιασμού

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθ. Πρωτ.: Δ1α/Γ.Π.οικ.32506 25.05.2020 Επικαιροποίηση συστάσεων εμβολιασμού για παιδιά και ενήλικες κατά την περίοδο της πανδημίας SARS-CoV-2