25.07.2018 – Ανακοίνωση Υπουργείου Υγείας για έκδοση θετικής λίστας

25-07-2018 – Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

“Θετική λίστα Ιουλίου 2018 – ΦΕΚ 3009/Β/25.07.2018”

Δείτε την Υπουργική Απόφαση

Δείτε τη λίστα 2018 (2,3 MΒ)

Δείτε τη λίστα Ν. 3816 (850,9 ΚΒ)