25-09-2018 – Τιμολόγηση νέων 2ο τρίμηνο 2018 – Τελικές προτεινόμενες (Απρ-Ιουν 2018)

25-09-2018 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Τιμολόγηση νέων-2ο τρίμηνο – τελικές προτεινόμενες (Αιτήματα Απριλίου_Μαϊου_Ιουνίου 2018)”

Δείτε τα νέα 2ο τρίμηνο 2018 – pdf (298 KB)

Δείτε τα νέα 2ο τρίμηνο 2018 – excel (28,4 KB)