2560/Β/24.07.2017 – Έγκριση θετικού καταλόγου

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Γ5(α)/55332
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2560/Β/24.07.2017

“Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3 816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”

id: 475

Κατεβάστε εδώ το αρχείο