26-02-2016 Ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ με θεμα:

«Σχετικά με την επιστροφή του χονδρεμπορικού κέρδους από τις φαρμακευτικές εταιρείες για το δεύτερο εξάμηνο του 2015»