26-03-2020 – Ενημέρωση ΕΟΦ σχετικά με την διανομή των εκπαιδευτικών υλικών προς Eπαγγελματίες Yγείας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ανακοίνωση ΕΟΦ 26.03.2020 Ενημέρωση σχετικά με την διανομή των εκπαιδευτικών υλικών προς Eπαγγελματίες Yγείας