26-03-2020 – Προτεινόμενες τιμές νέων ΜΗΣΥΦΑ για διαβούλευση

26-03-2020 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Τιμολόγηση νέων ΜΗ Συνταγογραφούμενων Φαρμακευτικών Προϊόντων – Αιτήματα 2019 (Ιανουάριος 2020-Φεβρουάριος 2020)”

Προτεινόμενες τιμές ΜΗΣΥΦΑ pdf (604 KB)

Προτεινόμενες τιμές ΜΗΣΥΦΑ excel (13,5 KB)