26-03-2020 – Τροποποίηση της Εγκυκλίου του ΕΟΦ των Επιστημονικών Εκδηλώσεων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Πρωτ.: 37201/23.03.2020 26.03.2020 (Τελ.Ενημ. 26-3-2020)Τροποποίηση της Εγκυκλίου του ΕΟΦ των Επιστημονικών Εκδηλώσεων