26.04.2018 – Σχετικά με τη διαχείριση σκευασμάτων και τη δήλωση χονδρεμπορικού κέρδους φαρμακευτικών εταιρειών στο δικτυακό τόπο eopyykmes

26-04-2018 – Ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ με θέμα:

“Σχετικά με τη διαχείριση σκευασμάτων και τη δήλωση χονδρεμπορικού κέρδους φαρμακευτικών εταιρειών στο δικτυακό τόπο eopyykmes». Σχετικό: το έγγραφο μας με αρ.πρώτ. ΔΒ4Α/οικ. 12362/23-3-2018”

Αρχείο pdf (200 KB)