26.04.2021 – Υπουργική Απόφαση – Ένταξη φαρμάκου στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων 25 σκευασμάτων

26-04-2021 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/26544 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ένταξη φαρμάκου στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (771 KB)