26.06.2012 – Σχετικά με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων τιμολόγησης στον ΕΟΦ

26-06-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Νίκο Καραπάνο, Διευθυντή Διεύθυνσης Φαρμάκων & Φαρμακείων

Σχετικά με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων τιμολόγησης στον ΕΟΦ

Αρχείο jpg (290KB)