26-06-2020 – Τροποποίηση του ορίου συμμετοχής των Ε.Υ σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις τύπου “Web Scientific Event”

26-06-2020 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Τροποποίηση του ορίου συμμετοχής των Ε.Υ σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις τύπου “Web Scientific Event”