26-11-2020 – Ανατιμολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων_2020 (Δημόσια διαβούλευση)

26-11-2020 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Ανατιμολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων_2020 (Δημόσια διαβούλευση)”

Ανατιμολόγηση – Προτεινόμενες Τιμές – pdf (3.37 MB)

Ανατιμολόγηση – Προτεινόμενες Τιμές – excel (4 MB)