26/08/2015 – Αλλαγή Ημερομηνίας Συνεδρίασης Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ενστάσεων Θετικής Λίστας

Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Αλλαγή Ημερομηνίας Συνεδρίασης Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ενστάσεων Θετικής Λίστας”