26/09/2011 – Τροποποίηση Διαδιακασίας Ηλεκτρονικής Αναφοράς Ανεπιθύμητων Ενεργειών πρός τον ΕΟΦ

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 67585

Τροποποίηση διαδικασίας ηλεκτρονικής αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών προς τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ)

Αρχείο pdf (158KB)