2660/Β/22.06.2021 – NEA ΚΥΑ (Έκτακτα μέτρα για COVID 19 από 19.06.2021 μέχρι 28.06.2021)

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2660/Β/22.06.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00

id: 661

Κατεβάστε εδώ το αρχείο