2665/Β/26.08.2016 – ΠΟΛ 1115/2016-Φορολογική αντιμετώπιση-Clawback

Νομοθετικό Κείμενο:  Αριθμ. ΠΟΛ. 1115
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2665/Β/26.08.2016

“Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), βάσει των διατάξεων του Ν. 4052/2012”

id: 455

Κατεβάστε εδώ το αρχείο