27-03-2020 – Ανακοίνωση ΕΟΦ: Ο ΕΜΑ συμβουλεύει για τη χρήση φαρμάκων κατά την πανδημία του COVID-19

27-03-2020 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Ο ΕΜΑ συμβουλεύει για τη χρήση φαρμάκων κατά την πανδημία του COVID-19”

Δείτε την ανακοίνωση (96,4 KB)

Αρχείο του EMA (121 KB)