27-03-2020 – Ανακοίνωση ΕΟΦ: Ο ΕΜΑ συμβουλεύει για τη χρήση φαρμάκων κατά την πανδημία

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ανακοίνωση ΕΟΦ 27.03.2020

EMA/143324/2020

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) συμβουλεύει για την συνέχιση της χρήσης φαρμάκων για την υπέρταση, καρδιακή ή νεφρική νόσο κατά την πανδημία του COVID19