27-03-2020 – Ανακοίνωση ΕΟΦ: Συστάσεις EMA για περιορισμό της χρήσης αντιβιοτικών που περιέχουν φωσφομυκίνη

27-03-2020 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Συστάσεις EMA για περιορισμό της χρήσης αντιβιοτικών που περιέχουν φωσφομυκίνη”

Δείτε την ανακοίνωση (95,4 KB)

Αρχείο EMA (121 KB)