27.05.2015 – Επιστολή Υπουργού Υγείας προς ΣΦΕΕ & Απαντητική επιστολή ΣΦΕΕ