27-05-2020 – Τροποποίηση χρονικού ορίου υποβολής αιτημάτων επιστημονικών εκδηλώσεων

27-05-2020 – Ανακοίνωση ΕΟΦ με θέμα:

“Τροποποίηση χρονικού ορίου υποβολής αιτημάτων επιστημονικών εκδηλώσεων”