27-05-2021 – Ανακοίνωση σχετικά με τον Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΕΕ)745/2017

Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Ανακοίνωση σχετικά με τον νέο κανονισμό ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΕΕ)745/2017”