27-05-2021 – Τιμολόγηση νέων φαρμακευτικών προϊόντων _ Γενόσημα Απριλίου 2021

27-05-2021 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Τιμολόγηση νέων φαρμακευτικών προϊόντων _ Γενόσημα Απριλίου 2021”

Γενόσημα Απριλίου – Διαβούλευση pdf (619 KB)

Γενόσημα Απριλίου – Διαβούλευση xlsx (15 KB)