27.05.2021 – Υπουργική Απόφαση – Απόρριψη αιτήματος ένταξης φαρμάκου στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων (Pregabalin Vocate)

27-05-2021 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/24433 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Απόρριψη αιτήματος ένταξης φαρμάκου στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (429 KB)