27.05.2021 – Υπουργική Απόφαση – Διόρθωση χαρακτηριστικών φαρμακευτικών προϊόντων ενταγμένων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

27-05-2021 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/26029 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Διόρθωση χαρακτηριστικών φαρμακευτικών προϊόντων ενταγμένων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (632 KB)