27.05.2021 – Υπουργική Απόφαση – Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων (17 γενόσημα)

27-05-2021 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α) 28317 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (429 KB)