27.05.2021 – Υπουργική Απόφαση – Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων (Xarelto)

27-05-2021 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/21299 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (619 KB)