27-09-2016 – Συνέντευξη τύπου-Εκστρατεία ενημέρωσης για την Φαρμακοεπαγρύπνηση

27-10-2016 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Εβδομάδα ενημέρωσης για την Φαρμακοεπαγρύπνηση: SCOPE Πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης, 7-11 Νοεμβρίου”