27-11-2019 – Παράταση Υποβολής Φύλλων έρευνας

27-11-2019 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Παράταση Υποβολής Φύλλων έρευνας – Ανατιμολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων – Νοέμβριος 2019”