27/03/2013 – Ηλεκτρονική Υποβολή Στοιχείων Ταινίας Γνησιότητας Φαρμάκων

Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ηλεκτρονική υποβολή Στοιχείων Ταινίας Γνησιότητας Φαρμάκων» που προορίζονται για Ενδοκοινοτική Διακίνηση και Εξαγωγές

Αρ. Πρωτ. : ΔΥΓ3α/ΓΠ.18243

Περισσότερα