27/12/2010 – Διευκρινίσεις για την Επιστροφή Ληξιπρόθεσμων και Ληγμένων Φαρμακευτικών Προϊόντων

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 88773

Διευκρινίσεις για την επιστροφή ληξιπρόθεσμων και ληγμένων φαρμακευτικών προϊόντων

Αρχείο pdf (155KB)