28.01.2021 – Αναθεώρηση Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων (ν. 4512/2018)

20-01-2021 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)70495 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Αναθεώρηση Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων του άρθρου 251 του ν. 4512/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4633/2019»

Δείτε την Υπουργική Απόφαση (462 KB)

Δείτε τη θετική λίστα (2.26 MB)

Δείτε τη λίστα Ν. 3816 (543 KB)