28-06-2017 – Ανακοίνωση για Δημοσιοποιήση Στοιχείων για Επιστημονικές Εκδηλώσεις Τύπου Β

28-06-2017 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Ανακοίνωση για Δημοσιοποιήση Στοιχείων για Επιστημονικές Εκδηλώσεις Τύπου Β “