28.09.11 – Επιστολή του ΣΦΕΕ προς τον Καθ. Ι. Τούντα, Πρόεδρο ΕΟΦ, σχετικά με τα βασικά ζητήματα που αφορούν τον κλάδο

28-09-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον Καθ. Ι. Τούντα, Πρόεδρο ΕΟΦ, σχετικά με όλα τα βασικά ζητήματα που αφορούν τον κλάδο

Αρχείο pdf (996KB)

Θέματα προς Διεκπεραίωση για την Εφαρμογή της Λίστας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΣΦΕΕ

Αρχείο pptx (120KB)