28.12.2020 – Υπουργική Απόφαση – Ένταξη 10 φαρμάκων στη θετική λίστα

28-12-2020 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/78991 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (574 KB)