28/01/2010 – Έγκριση Διεξαγωγής Εκδηλώσεων Ιατρικής Ενημέρωσης και Έκδοση Άδειας Χρηματοδότησης Αυτών

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 6434

Έγκριση διεξαγωγής εκδηλώσεων ιατρικής ενημέρωσης και έκδοση αδείας χρηματοδότησης αυτών

Ανακοίνωση του ΕΟΦ

Aρχείο pdf (168KB)