28/02/2015 – Συγκεντρωτικά Χρέη Δημοσίου προς τις Εταιρείες-Μέλη του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ): ≈952,4€ εκ.

Πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη έως 31.12.2012 και από 01.01.2013 ως 28.02.2015

Αρχείο pdf (111KB)