28/04/2014 – Ρυθμίσεις Θεμάτων που Αφορούν στην Ταινία Γνησιότητας των Φαρμάκων

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 38175

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ