28/06/2019 – Έναρξη ισχύος της υπ. αρ. Γ5α/Γ.Π.οικ 46754/19/06/2019

28.06.2019 Εγκύκλιο από το ΚΕΣΥ σχετικά με την ανακοίνωση έναρξης ισχύος της υπ. αρ. Γ5α/Γ.Π.οικ 46754/19/06/2019 με θέμα:

“Συνέδρια, Επιστημονικές Εκδηλώσεις, Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες”