280/ΥΟΔΔ/17.05.2018 – Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο: Aριθμ. A1β/Γ.Π. 32884
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 280/ΥΟΔΔ/17.05.2018

“Συγκρότηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.”

id: 492

Κατεβάστε εδώ το αρχείο