2879/Β/02.07.2021 – NEA ΚΥΑ (Έκτακτα μέτρα για COVID 19 από 05.07.2021 μέχρι 12.07.2021)

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2879/Β/02.07.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00

id: 664Ζ

Κατεβάστε εδώ το αρχείο